Investiční dotazník a záznam požadavků a potřeb účastníka

Cílem investičního dotazníku je vyhodnocení Vašich znalostí a zkušeností v oblasti financí a investičních nástrojů, zjištění Vašich cílů v rámci doplňkového penzijního spoření, vyhodnocení Vašeho vztahu k riziku a doporučení vhodné investiční strategie.
V případě nezletilého účastníka se požadované informace týkají jeho zákonného zástupce.

 


1. Jaký je podle Vás vztah mezi potenciálním výnosem investice a jejím rizikem?


2. Jaké jsou hlavní výhody investování do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření?


3. Čím je charakteristická akcie?


4. Která z uvedených investic je méně riziková pro investora sledujícího její význam v CZK?


5. Máte vzdělání či kvalifikaci ve vztahu k obchodování s investičními nástroji?


6. Má Vaše povolání vztah k obchodování s investičními nástroji?


7. Uveďte Vaše zkušenosti s investičními nástroji - Nástroje peněžního trhu, dluhopisové nebo zajištěné


8. Uveďte Vaše zkušenosti s investičními nástroji - Akcie, fondy smíšené nebo akciové, certifikáty


9. Předpokládaný investiční horizont doplňkového penzijního spoření:


10. Co očekáváte od penzijního spoření?


11. Jaká je role penzijního spoření v rámci Vašich úspor na penzi?


12. Může se stát, že budete prostředky vybírat před stanoveným investičním horizontem?


13. Jaká je nejpravděpodobnější varianta čerpání penzijního spoření?


14. Dáváte přednost výši výnosu nebo jistotě?


15. Které z níže uvedených portfolií odpovídá nejlépe Vašim preferencím pro spoření na penzi?


16. V případě, že by se snížila hodnota Vaší investice během krátké doby o 10 %, jak byste reagoval?


Vyhodnocení poskytnutých informací a doporučení strategie spoření

Celkový počet bodů
Doporučená strategie spoření

Na níže uvedený e-mail Vám pošleme odkaz platný 14 dní, pomocí něhož se můžete vrátit ke své rozpracované smlouvě. Na mobilní telefon Vám budeme posílat autorizační SMS.

E-mail
Telefon (+420)
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - povinný údaj

  • Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu jsme odeslali odkaz na tento rozpracovaný návrh smlouvy.